سونوگرافی بارداری

سونوگرافی چیست ؟ سونوگرافی یک تست تشخیص غیر تهاجمی است که در سونوگرافی خوب در تهران انجام می گیرد و  از طریق امواج صوتی برای ایجاد تصویر بصری کودک، جفت و رحم […]