سونوگرافی جنین معیارهای سونوگرافی جنین چه می باشد؟ از سونوگرافی های دوران بارداری چه اطلاعاتی بدست می آید؟ سونوگرافی جنین یک روش تصویربرداری است که از امواج صوتی با فرکانس […]

سرطان کلیه

سرطان کلیه سرطان کلیه نوعی سرطان است که در سلول‌های کلیه ایجاد می‌شود. این سرطان یا خود سلول های کلیه را مبتلا می کند یا سلول های اوروتلیال درون لگن […]

سونوگرافی بارداری

سونوگرافی چیست ؟ سونوگرافی یک تست تشخیص غیر تهاجمی است که در سونوگرافی خوب در تهران انجام می گیرد و  از طریق امواج صوتی برای ایجاد تصویر بصری کودک، جفت و رحم […]