عوارض اندومتریوز

عوارض اندومتریوز آیا اندمتریوز سرطان است ؟ اندومتریوز بدخیم چه عوارضی دارد ؟ امکان بارداری همراه با اندومتریوز وجود دارد ؟  اندومتریوز یک بیماری خطرناک است که در مقالات پیشین […]

فیبروم رحم

فیبروم رحم فیبروم رحم یا تومور خوش خیم عضله ی صاف رحم ،شایع ترین تومور لگنی در زنان است که معمولا در 50درصد زنان دیده می شود و در سنین […]